اندیشه ی ترابشریت برای ذهن تک بعدی

از علل اقبالم به اندیشه ی ترابشریت این است که همیشه برایم یک معمای پیچیده بود که در مدرسه بین فرمول ای فیزیک، ریاضیات و طرز لقاح در گیاهان و جانواران که می خوانیم با زیارت عاشورایی که در مدرسه انجام می شود، با نماز جماعتی که در مدرسه برگزار می شود، با سرود جمهوری اسلامی خواندن در مدرسه، با عزاداری های در مدرسه چه ارتباطی دارد؟ اصلا چرا هم باید فیزیک بخوانیم هم برای امامان عزاداری کنیم وقتی این دو به هم بی ارتباطند؟ الآن تمامی ایدئولوژی ها را چون مارکسیسم، ناسیونالیسم و... این چین می دانم. ذهن تک بعدی من باید بتواند بین فرمول های  زیست و فیزیک و ریاضی با ایدئولوژی اش ارتباط برقرار کند و تا به حال چنین چیزی را جز در اندیشه ی ترابشریت که محور آن توسعه ی علم و فناوری برای فائق آمدن به محدودیت های انسانی و اخلاقی است، یافت ننموده است.

/ 1 نظر / 34 بازدید
کلنگ همساده

چون که شاید فیزیک به درد زندگی در این دنیا می خورد؟ خونتون! خونشون!؟ اتاق تمساح ها؟[نیشخند]