تقلید از متخصص و آزمایش ملیگرم

من بارها و بارها گفتم و میگم که تقلید از متخصص مساله ی نامعقولیه و آدم باید حتی در برابر متخصص تفکر انتقادی داشته باشه به جای اینکه صم بکم باشه و تقلید محض میمون وار کنه. این مثال رو برای روان کاوم آورده بودم:
" فرض کنید که زنی، شوهرش بهش خیانت کرده و میره پیش روان شناس و روان شناسه هم بهش میگه تو هم بهش خیانت کن و پیشنهاد حتی بهش بکنه که بیا با من باش!!!"
تنها جواب روانکاوم این بود: روان شناس چنین چیزی رو نمیگه که گفتم این هیچ تناقض منطقی نداره که ناممکن باشه.
آزمایش ملیگرم نشان می دهد که متخصص می تواند فرد را با سواستفاده از اتوریته اش افراد مقلد فاقد تفکر انتقادی را به اعمالی خیلی وحشتناک تر سوق دهد.

ما ایرانی ها به تقلیدگری و مرید و مرادبازی و عدم داشتن تفکر انتقادی خو گرفته ایم. یکی از دوستانم که اکنون دانشجوی دکتری فلسفه ی دین است وقتی از خودش فکر می کند و دیدگاه ها و استدلال های فلسفی خودش را می نویسد، عده ای در کامنت ها او را مورد تمسخر و فحاشی قرار می دهند. شخصی به من در بحثم درباره ی خدا گفت که از استیون هاوکینگ که بیشتر علم نداریم و دلایل اون در رد خدا رد شدن! شخصی در صحبتی در جواب به من و خانمی روان شناس که با دلیل و حتی رفرنس فروکاست مشکلات جنسی به صرف سائق های جنسی نزد فروید را نقد کردیم به جای رد حرف مان با *استدلال* گفت که خود متخصصین با ترس و لرز راجع به فروید صحبت می کنند و چرا شما فروید را نقد می کنید!؟

/ 0 نظر / 33 بازدید