عقل خودبنیاد یا سیستم هوشمند سایبرننیک؟

معادل های انگلیسی "عقل خودبنیاد" را هر چه در فضای مجازی جست و جو نمودم، چیزی دستگیرم نشد و فهمیدم این اصطلاح، جعل روشنفکران وطنی است.
البته بحث واقعا بیهوده ای است که آیا عقل خودبنیاد است یا خیر زیرا اصلا عقلی وجود ندارد بلکه برای ما انسان ها سیستم عصبی شناختی مرکب از عقل و اعصاب و ناقل های عصبی است که وجود دارد.


تا آن جا که فهمیدم منظور این ها از عقل خودبنیاد این است که عقل، حجیت خودش را از خودش میگیرد نه از قرارداد فرهنگی یا منبع ماورایی و بدون راهنمایی منبعی دیگر، خود قادر به شناخت و وضع قوانین برای بشر است.
به جای این بحث مهمل می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا سیستم شناختی ما سایبرنتیک هست یا نه.
سیستم های سایبرنتیک (Cybernetic) یعنی سیستم های خودتنظیم گر. مثل دستگاه حاوی ترموستات که بدون حضور عامل خارجی، خودش قادر به تنظیم دمای خودش می باشد.


سیستم شناختی عصبی ما نیز همین طور می باشد.
ما میفهمیم که این که مدادی که در آب برای مان شکسته به نظر میرسد، خطای شناختی است و خودمان خطاهای شناختی خودمان را اصلاح می نماییم.

/ 0 نظر / 69 بازدید